تماس با ما

جهت برقراری ارتباط با ما و یا جهت ارسال انتقاد یا پیشنهادمی توانید با یکی از آدرسهای ذیل و یا با تکمیل فرم ارسال پیام ذیل،مستقیما،ما را در جهت ارائه هر چه بیشتر خدمات مطلوب به شما کاربران عزیز کمک و یاری رسانید.با تشکر و سپاس فراوان،مدیریت وبسایت شهید برات

EMAIL:hosein@barat.ir

EMAIL: hasani_barat@yahoo.com

EMAIL:sh_barat@yahoo.com